Geçici İthalat

Münih Başkonsolosluğu 12.05.2011

 

DUYURU

 

 

Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye turistik amaçla getirilen taşıtlara ilişkin işlemlerin düzenlendiği Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği 22 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahsekonu tebliğ hükümlerine göre:

 

-Geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkı yalnızca Türkiye gümrük bölgesinin dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bir kişinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.

 

-Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün ve yurtdışında emekli olan kişilerce getirilmesi halinde en fazla 1 yıl süre verilmektedir.

 

Öte yandan, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtların, gümrük denetimine bırakılmaksızın, ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla, bahsekonu tebliğe, gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınması şartıyla izin verilmesi yönünde bir hüküm ilave edilmiştir.

 

Bu itibarla,

 

-Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen taşıtlara verilen sürelerin 2 yıla çıkarılmasına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

-Bu kapsamda getirilen taşıtların sahiplerinin geçici olarak yurtdışına çıkışlarında, taşıtın gümrük gözetimine bırakılmaksızın  bir örneği aşağıda bulunan  taahhütname alınması koşuluyla izin verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-7

 

 

 

YURTDIŞINA TAŞITSIZ ÇIKACAK ŞAHISLARA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

 

 

 

 

 

 

………………   GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Yurtdışına geçici olarak çıkma mecburiyetinde olduğumdan ..................... tarihinde Türkiye'ye getirmiş olduğum ve ...................... tarihine kadar süresi bulunan .................. plakalı taşıtımı yurtdışı etmeden veya gümrük gözetimine bırakmadan, yurtdışına çıkışıma izin verilmesini talep ediyorum.

 

Yurtdışında olduğum süre boyunca, söz konusu taşıtın aşağıda beyan ettiğim adreste park halinde bulunacağını, eşim veya usul ya da füruum olanlar dâhil başkaları tarafından kullanamayacağını, süre bitiminde yurtdışına çıkaracağımı ya da gümrük İdaresine teslim edeceğimi, yurtdışında bulunduğum sürenin, taşıtın Türkiye'de bulunma süresine ilave edilmeyeceğini bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

.../.../20... Adı Soyadı

 

 

Adı soyadı                              :

GSM numarası                                    :

E-mail adresi Pasaport no       :

T.C. kimlik no                                    :

Yurtiçi adresi                          :

Yurtdışı adresi                        :

 

 

İlgili şahsın yurtdışına çıkışı esnasında pasaportunda bulunan "taşıt kaşesinin" dikkate alınmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkışına izin verilmesi uygun bulunmuştur.

 

 

 

 

Yetkilinin Unvan ve İmzası

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 14:00

Pasaport ve Kimlik Kartı Teslimat saatleri: Hafta içi her gün 09:00 - 13:00 arasındadır. Diğer işlemler için randevu temelli çalışılmaktadır.
24.12.2020 25.12.2020 1. ve 2. Noel günü
31.12.2020 Yılbaşı
1.1.2021 Yeni Yıl
6.1.2021 Dini Tatil
16.2.2021 Karnaval
2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2021 İşçi Bayramı
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Gün ve Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı (1.Gün)
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Dini Tatil (Allerheiligen)
24.12.2021 Dini Tatil - Noel Arifesi
31.12.2021 Yılbaşı