Geçici İthalat

Münih Başkonsolosluğu 12.05.2011

 

DUYURU

 

 

Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye turistik amaçla getirilen taşıtlara ilişkin işlemlerin düzenlendiği Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği 22 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahsekonu tebliğ hükümlerine göre:

 

-Geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkı yalnızca Türkiye gümrük bölgesinin dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bir kişinin Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.

 

-Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün ve yurtdışında emekli olan kişilerce getirilmesi halinde en fazla 1 yıl süre verilmektedir.

 

Öte yandan, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtların, gümrük denetimine bırakılmaksızın, ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla, bahsekonu tebliğe, gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınması şartıyla izin verilmesi yönünde bir hüküm ilave edilmiştir.

 

Bu itibarla,

 

-Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen taşıtlara verilen sürelerin 2 yıla çıkarılmasına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

-Bu kapsamda getirilen taşıtların sahiplerinin geçici olarak yurtdışına çıkışlarında, taşıtın gümrük gözetimine bırakılmaksızın  bir örneği aşağıda bulunan  taahhütname alınması koşuluyla izin verilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-7

 

 

 

YURTDIŞINA TAŞITSIZ ÇIKACAK ŞAHISLARA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

 

 

 

 

 

 

………………   GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Yurtdışına geçici olarak çıkma mecburiyetinde olduğumdan ..................... tarihinde Türkiye'ye getirmiş olduğum ve ...................... tarihine kadar süresi bulunan .................. plakalı taşıtımı yurtdışı etmeden veya gümrük gözetimine bırakmadan, yurtdışına çıkışıma izin verilmesini talep ediyorum.

 

Yurtdışında olduğum süre boyunca, söz konusu taşıtın aşağıda beyan ettiğim adreste park halinde bulunacağını, eşim veya usul ya da füruum olanlar dâhil başkaları tarafından kullanamayacağını, süre bitiminde yurtdışına çıkaracağımı ya da gümrük İdaresine teslim edeceğimi, yurtdışında bulunduğum sürenin, taşıtın Türkiye'de bulunma süresine ilave edilmeyeceğini bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

.../.../20... Adı Soyadı

 

 

Adı soyadı                              :

GSM numarası                                    :

E-mail adresi Pasaport no       :

T.C. kimlik no                                    :

Yurtiçi adresi                          :

Yurtdışı adresi                        :

 

 

İlgili şahsın yurtdışına çıkışı esnasında pasaportunda bulunan "taşıt kaşesinin" dikkate alınmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkışına izin verilmesi uygun bulunmuştur.

 

 

 

 

Yetkilinin Unvan ve İmzası

Pazartesi - Cuma

08.30 - 16.30

(RANDEVU TEMELLİ ÇALIŞILMAKTADIR)
1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 Dini Tatil
13.2.2018 Karnaval (Faschingsdienstag)
30.3.2018 Dini Tatil -Paskalya Arifesi
2.4.2018 Dini Tatil-Paskalya
1.5.2018 İşçi Bayramı
10.5.2018 Dini Tatil-Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
21.5.2018 Dini Tatil-Küçük Paskalya
31.5.2018 Dini Tatil-Yortu Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı 1.gün
15.8.2018 Dini Tatil-Hz. Meryem'in Göğe Yükselişi
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. gün
3.10.2018 AFC Milli Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Dini Tatil
24.12.2018 26.12.2018 1.,2. ve 3. Noel günü