T.c. Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Nitelikli Yerel Uzman Alim İlani

Münih Başkonsolosluğu 09.04.2014

T.C.

MÜNİH BAŞKONSOLOSLUĞU

Ticaret Ataşeliği

NİTELİKLİ YEREL UZMAN ALIM İLANI

Ticaret Ataşeliği Ofisinde, NİTELİKLİ YEREL UZMAN PERSONEL istihdam edilecektir. Yerel uzmanın görevleri temel olarak, Ataşeliğin telefon ve diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, yazıları hazırlamak, dökümantasyon yapmak, ziyaret ve iş görüşmesi yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak ve Ataşeliğimizin görev alanına giren konularda raporların hazırlanmasında, fuar ve tanıtım faaliyetlerinde, firmaların ticari ve ekonomik konularda bilgilendirilmesinde, yerel kurumlarla kurulacak ilişkilerde ve firma eşleştirilmesinde, yazışmalarda ve ofis ile ilgili işlerin yürütülmesinde Ataşe’ye yardım etmek, ayrıca Ataşe tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanabilir.

Başvuru sonrasında nitelikleri uygun bulunan adaylara sınav günü bilahare bildirilecek olup, kurulacak komisyon sınavı yazılı (Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya tercüme) ve sözlü olarak gerçekleştirecektir. Sözlü Sınavda Almanca, İngilizce ve Türkçe bilgisi ve genel kültür, genel ticaret ve ekonomi ile ilgili konular yer alacaktır.

A- ARANACAK ŞARTLAR

1) Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının iktisat,işletme, siyasal bilgiler,uluslararası ilişkiler ve hukuk bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarının aynı bölümlerinden mezun olmak.

2) Yabancı uyruklular ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, Türkçe’ye vakıf olmak ve çok iyi düzeyde Almanca bildiğini belgelemek, ayrıca tercih sebebi olacağından İngilizce ve varsa diğer dilleri bildiğini belgelemek.

3) Tercih sebebi sayılacağından, alanında tecrübe sahibi olmak ve akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor hazırlama yeteneğine sahip olmak.

4) Bilgisayar ve özellikle ofis programları kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

5) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

6) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

7) Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak.

8) Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.

9) Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak.

10) Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Başvuru dilekçesi (Türkçe)
  2. Kimlik belgesi (Pasaport veya Nüfus Cüzdanı) örneği
  3. Diploma örneği (Türkçe veya Aday tarafından Türkçe tercümesi yapılmış bir örneği ile birlikte)
  4. Güncel Özgeçmiş (Türkçe ve Almanca)
  5. 1 adet Fotoğraf
  6. Varsa referans mektubu (Türkçe veya Aday tarafından Türkçe tercümesi yapılmış bir örneği ile birlikte)

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

İlanda belirtilen niteliklere haiz olan ve Nitelikli Yerel Uzman olarak Ataşeliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin dilekçe ve eki yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, Ataşeliğimizin “Generalkonsulat der Republik Türkei, Handelsabteilung, Goethestr.10, 80336 München“ adresine;

  1. 22-25 Nisan 2014 tarihleri arasında, 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde şahsen başvurarak veya,
  2. En geç 25 Nisan 2014 tarihi akşamına kadar Ataşeliğimiz adresinde olacak şekilde taahhütlü posta yoluyla, (Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Ataşeliğimiz sorumlu değildir.)

başvurmaları gerekmektedir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 14:00

Pasaport ve Kimlik Kartı Teslimat saatleri: Hafta içi her gün 09:00 - 13:00 arasındadır. Diğer işlemler için randevu temelli çalışılmaktadır.
24.12.2020 25.12.2020 1. ve 2. Noel günü
31.12.2020 Yılbaşı
1.1.2021 Yeni Yıl
6.1.2021 Dini Tatil
16.2.2021 Karnaval
2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2021 İşçi Bayramı
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Gün ve Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı (1.Gün)
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Dini Tatil (Allerheiligen)
24.12.2021 Dini Tatil - Noel Arifesi
31.12.2021 Yılbaşı