Yabancı Ülkede Verilen Boşanma Kararının Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelikle ilgili yerine getirilmesi gereken zorunlu şartlar, 30.1.2020

T.C. MÜNİH BAŞKONSOLOSLUĞU

5490 sayılı Kanunun 27/A maddesi uyarınca

“Yabancı Ülkede Verilen Boşanma Kararının Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelikle” ilgili yerine getirilmesi gereken zorunlu şartlar:

- Taraflar bunun için birlikte (90 gün arayla mümkün) başvurmalıdır. Bunu bizzat yapabilecekleri gibi vekilleri aracılığıyla (noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekaletnamenin aslı ile ya da Alman Noterince düzenlenen fotoğraflı özel vekaletnamenin apostil şerhli ve yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş olup, bağlı olduğu noterlikten onayı alınmış olarak) da yapabilirler.

Türk vatandaşlığından izinle çıkan mavi kart hamili olanlar dışındaki yabancı kişilerin kimlik veya pasaportun noter onaylı Türkçe tercümelerine ilaveten doğum belgesi fotokopisi gerekir. (Mavi Kart hamili olmayan yabancı uyruklu tarafların başvurusu Türkçe bilmediği takdirde, yeminli tercüman eşliğinde alınır)

- Mahkeme tarafından verilen kararın “Amtsgericht” makamı Başkonsolosluk görev bölgemizde olması şartıyla yetkili adli ve idari makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması gerekir. (Kararın aslında - orijinal Teilausfertigung = özet karar (ohne Gründe) “Rechtskräftiges Urteil” ve Landgericht tarafından “Apostille” tasdik şerhi olmalı). Kararın aslına yapılmış tam tercüme gerekmektedir: Tercümenin Başkonsolosluk görev bölgesinde kayıtlı yeminli tercüman ve konsolosluk noteri onaylı ya da Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından bağlı olduğu noterlikten onaylı olması gerekmektedir. Ayrıca dosyamız için de Ausfertigung / Abschrift gerekçeli kararın = uzun karar 5-6 sayfa (mit Gründe) almanca olarak da fotokopisi gerekmektedir.

-Kararlarda ayrıca velayet, nafaka, mal rejimi ve tazminat gibi tenfiz gerektiren hükümler de bulunuyorsa “sadece boşanma ve evliliğin iptaline” ilişkin karar kabul edilir. Verilen kararın Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekmektedir.

-Türk mahkemelerinde yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararlarla ilgili kesin hükme bağlanmış mahkeme kararı varsa, aslı veya fotokopisi gerekmektedir.
Daha önce açılmış ve devam eden bir dava bulunuyorsa başvuru reddedilir.

Başvuruların Yapılabileceği Yerler:

Aile kütüğüne tescil için başvurular taraflarca Yurt dışında kararın verildiği ülkedeki Dış Temsilciliklere (Başkonsolosluk), Yurt içinde ise taraflardan birinin yerleşim yeri il müdürlüğüne; Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine yapılır.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kararın nüfus kayıtlarına işlenmesi için her iki tarafın da talepte bulunması zorunlu olsa da tarafların aynı anda yetkili merci önünde başvuru yapması zorunlu değildir. Ancak tarafların farklı zamanlarda başvuru yapması halinde bu tarihler arasındaki süre 90 günü geçmemelidir.

Evliliği sona eren kişilerin başvuru yapılmadan önce ölmüş olmaları durumunda boşanmaya, evliliğin butlanına veya iptaline ilişkin verilen kararların tescili hukuki yararı bulunanlar tarafından (mirasçılarından) da talep edilebilir.

Bu şartların yerine getirilemediği gerekçesiyle tescil talebiniz reddedilirse, kararın Türkiye’de tanınması için Türk Mahkemelerine 5718 sayılı Kanun uyarınca dava açılması gerekir. Kesinleşmiş Mahkeme Kararınızda APOSTIL (Landgericht üst mahkeme tarafından) gerekmektedir. Bu kararla Türkiye’de Mahkeme tarafından avukat aracılığıyla tanıma tenfiz davası açmanız mümkün olabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: İŞBU BİLGİLENDİRME BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA VAKİ BİLGİ TALEBİNİZE MÜNHASIR OLUP, MEVZUATIN DİĞER HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE
GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜNDE
BELİRTİLENBELGELERİN DIŞINDA İLAVE BELGE DE TALEP EDİLEBİLİR.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 14:00

Pasaport ve Kimlik Kartı Teslimat saatleri: Hafta içi her gün 09:00 - 13:00 arasındadır. Diğer işlemler için randevu temelli çalışılmaktadır.
24.12.2020 25.12.2020 1. ve 2. Noel günü
31.12.2020 Yılbaşı
1.1.2021 Yeni Yıl
6.1.2021 Dini Tatil
16.2.2021 Karnaval
2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2021 İşçi Bayramı
13.5.2021 Ramazan Bayramı 1. Gün ve Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.6.2021 Dini Tatil - Yortu Bayramı
20.7.2021 Kurban Bayramı (1.Gün)
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Dini Tatil (Allerheiligen)
24.12.2021 Dini Tatil - Noel Arifesi
31.12.2021 Yılbaşı