Türkiye Cumhuriyeti

Münih Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran Ve Tutarları Ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar , 02.10.2012

DUYURU

---------------

 

 

22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3735 sayılı ‘Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar’ uyarınca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P numaraları mallardan “- Diğerleri motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan % 37 vergi oranının % 40 olarak yeniden tespit edildiği belirtilmiştir.

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında otomobil ithal etme imkanı bulunan ve bu haktan istifade etmeyi düşünen vatandaşlarımız açısından yeni vergi oranlarının bilinmesi, taşıtın serbest dolaşıma sokulması sırasında ortaya çıkacak vergi yükünün belirlenmesi bakımından önem taşıdığı için, sözkonusu düzenleme değerli vatandaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.