Türkiye Cumhuriyeti

Münih Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Bavyera Eyaleti Bilgi Notu , 21.03.2016

BAVYERA EYALETİ BİLGİ NOTU

 

1. GENEL

 

Bavyera 70.549 km² yüzölçümüyle Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yüzölçümü bakımından en büyük, toplam 12,7 milyon nüfusuyla da Kuzey-Ren Vestfalya’dan sonra nüfus açısından ikinci büyük eyaletidir. 

 

Bavyera Eyaleti resmi istatistik bilgilerine göre, toplam yabancı nüfus 1.077.199 olup, en kalabalık yabancı grup Türklerdir. Bavyera nüfusunun  %52,1'i Katolik, %19,4’u Protestan ve %28,5’i diğer dinler/dinsizlerden oluşmaktadır.

 

2. İDARİ YAPI

 

Bavyera’nın devlet idaresini üç kademeli bir yapı oluşturmaktadır. En yukarıda Eyalet Başbakanı, Bakanlar ve Devlet Sekreterlerinden oluşan “Eyalet Hükümeti”, orta kademede “Bölgesel İdarelerin Hükümetler”i ve üçüncü kademede şehir idareleri ve belediyelerden oluşan “Mahalli İdareler” bulunmaktadır.

 

3. SİYASİ YAPI

 

Bavyera Meclisi 5 yılda bir seçilen 180 milletvekilinden oluşmaktadır. Anayasa’ya göre, Eyalet Hükümeti 5 yıl için seçimle iktidara gelir ve Eyalet Başbakanı, Bakanlar ile Devlet Sekreterlerinden oluşur.

 

Bavyera Parlamentosu için 15 Eylül 2013 tarihinde yılında yapılan son seçimlerde CSU % 47.7 oy oranıyla çoğunluğu elde etmiş ve hükümeti tek başına kurmuştur. Başbakan, CSU Başkanı Horst Seehofer’dir.

 

4. BAVYERA EKONOMİSİ

 

Alman ekonomisinin itici gücü olan Bavyera Eyaleti aynı zamanda dünyanın en önemli iş ve ticaret merkezlerinden biridir. Bavyera ekonomisi, 21 Avrupa Birliği üyesi ülkenin ekonomik kapasitesinden daha büyüktür.  


 

2011-2035 yılları arasında Bavyera’nın, yıllık ortalama %1,2 artış oranıyla Almanya’nın en hızlı büyüyen ve ekonomik performansı en yüksek eyaleti olacağı tahmin edilmektedir. Bu anlamda Bavyera’yı Bremen ve Baden-Württemberg eyaletlerinin izlemesi beklenmektedir.

 

Bavyera ülke genelinde rekabet gücü en yüksek, diğer taraftan işsizlik oranı en düşük eyalettir. 

 

Bavyera’da sektörel olarak %69’la ekonomideki en önemli paya sahip olan hizmet sektörünü %30’la başta motorlu araçlar olmak üzere sanayi üretimi izlemektedir. Yeni kurulan her 10 işletmeden 9’u hizmetler sektöründe faaliyet göstermektedir. Bankacılık ve turizm hizmet sektörünün en önemli bileşenleridir. Almanya’nın en büyük tarımsal üretim bölgesi olmasına rağmen tarımın Bavyera ekonomisindeki payı sadece %1’dir.

 

Bavyera, yüksek teknoloji alanında dünyanın en önemli 10 merkezi arasında bulunmaktadır. Bavyera Hükümeti yüksek teknoloji alanında AR-GE yatırımlarına her yıl GSYİH’nin %3’ü kadar kaynak ayırmaktadır. Bilişim, iletişim, biyo-teknoloji, yapay zeka, makine mühendisliği, genetik mühendisliği ve yeni materyal geliştirme, havacılık, elektronik gibi ileri teknoloji alanlarına büyük önem verilmektedir. Yabancı yüksek teknoloji firmalarının Bavyera genelinde şube ve temsilcilik sayısı 1,500’e ulaşmıştır.

 

Bavyera’da, Münih ve Nürnberg’deki uluslararası havaalanlarına ek olarak, çok sayıda ticari havaalanı bulunmaktadır.  Münih Havaalanı, Lufthansa tarafından “hub” haline getirilmiş bulunmaktadır.

 

Bavyera, tedarikçileri ve alıcıları bir araya getiren ticaret fuarları ve sergiler alanında da ön sıralarda gelmektedir. Başta Münih ve Nürnberg olmak üzere pek çok şehirde yeni fuar alanları inşa edilmektedir. Örneğin, sadece Münih’te her yıl 40 civarında uluslararası nitelikte büyük ölçekli ticaret fuarı ve sergiler düzenlenmektedir.