Türkiye Cumhuriyeti

Münih Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Türkiye-Bavyera İkili Ticari ve Ekonomik İlişkileri, 24.02.2016

BAVYERA- TÜRKİYE  TİCARİ  VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ,

BAVYERA’DA TÜRK İŞLETMELERİ

 

2014 yılı sonu geçici verilerine göre, Almanya ile olan toplam yaklaşık 33 milyar Avro tutarındaki dış ticaret hacmimizin, yaklaşık 5,4 milyar Avro’luk kısmı Bavyera ile olan ticaretimizden kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin Bavyera’dan ithalatı  2,8 milyar Avro olurken, Bavyera’ya ihracatımız  2,5 milyar Avro düzeyinde gerçekleşmiştir.

Anılan dönem itibarıyla Bavyera’nın en çok ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında ihracatta 17’nci, ithalatta ise 19’ncu yere sahip olan Türkiye’nin Bavyera’dan ithalatında motorlu kara taşıtları ve aksamları, elektrik üretim ve dağıtım cihazları, makinalar, kamyon, takım tezgahları, elektrik ürünleri, kimya ve eczacılık ürünleri, elektronik parçalar, plastik ürünleri en önemli kalemlerdir. Buna karşılık, taşıt araçları ve aksamı, makine, gıda ürünleri, TV Radyo ve haberleşme cihazları, pamuklu ve örme  tekstil ve hazır giyim, elektrik üretim ve dağıtım cihazları, elektronik cihazlar, kabuklu ve kuru meyveler, mobilya, demir ve yassı ürünler Türkiye’nin Bavyera’ya yönelik en önemli ihracat ürünleridir.

 

Türkiye, Bavyera Eyaletinin önemli ticaret partnerleri arasında  18. sırada yer almaktadır. 2014 yılında Bavyera Eyaleti toplam 168,9 milyar Euro'luk ihracat, 150 milyar Euro ithalat gerçekleştirmiş ve her 2 işyerinden biri ihracata odaklanarak üretimini dış pazarlara satmıştır. Dünya'da Türkiye dahil toplam 22 ülkede Eyalet temsilciliğine sahip Bavyera ekonomisi, bölgesel politikalar, KOBİ'lerin ve girişimciliğin geliştirilmesi, dış ticaret ilişkilerinde firmaların desteklenmesi, kuruluş yeri ve yerleşme politikaları, alt yapı, mesleki eğitim, Ar-Ge ve inovasyon konularındaki politikalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Öte yandan, Bavyera'nın Türkiye'deki ekonomik alandaki varlığına bakıldığında, Türkiye’deki yaklaşık 6000 Alman firmasından 950'inin Bavyera kökenli firmadan oluştuğu görülmektedir.

2014 yılında Münih’te gerçekleştirilen ve ülkemizden geniş katılım olan başta Tekstil, Turizm, İnşaat, Enerji, Kuyumculuk, Makine, Gastronomi  vb. tüm fuarlarda, firmalarımızın standları rutin bir şekilde yerel Türk basınına da duyurularak Ticaret ve Ekonomi Ataşeliklerimizle beraber ziyaret edilmiş, fuar yöneticileri ile bir araya gelinerek değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bavyera Eyaleti’ndeki Türk firmaları esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Ağırlıklı olarak ithalat-ihracat, hizmet, otomotiv, konaklama ve gastronomi sektörlerinde faaliyet gösteren sözkonusu işletmeler bağlamında, 6.000 kadarı Münih ve çevresinde olmak üzere Eyalet genelinde yaklaşık 13.000 Türk işletmesinin olduğu ve yaklaşık 70 bin kişiye istihdam imkanı yarattıkları tahmin edilmektedir.